Ar Jums jau yra 20 metų?

Apgailestaujame, tačiau į svetainę gali patekti tik asmenys sulaukę 20 metų.

Asmens duomenų tvarkymas įmonėje "Volfas Engelman"

AB „Volfas Engelman“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

AB „Volfas Engelman“ duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tikslais, nurodytais duomenų subjektams asmens duomenų rinkimo metu. Be kitų AB „Volfas Engelman“ tvarkomų asmens duomenų, bendrovė tvarko ir žemiau nurodytus asmens duomenis.

AB „Volfas Engelman“ patalpose ir teritorijoje, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys:

• tvarkomi duomenų subjektų ir AB „Volfas Engelman“ turto apsaugos užtikrinimo bei bendrovės teisėtų interesų, kai yra padaroma žala duomenų subjektams ar bendrovės turtui, įgyvendinimo tikslu;
• šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
• šie asmens duomenys bus saugomi iki 30 kd, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;
• šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti duomenų subjektų ir bendrovės turto apsaugą.

AB „Volfas Engelman“ vykdo pokalbių, vykdomų bendrovės nemokamu kokybės telefonu Nr. 8800 72427, garso įrašymą. Garso duomenų įrašymo metu užfiksuoti duomenų subjekto duomenys:
• tvarkomi tikslu užregistruoti vartotojo atsiliepimą ir juo remiantis imtis pagrįstų veiksmų, kad būtų užtikrinta bendrovės produktų kokybė;
• šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
• šie asmens duomenys bus saugomi 30 kd, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;
• šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra reikalingas, siekiant užtikrinti bendrovės teisėtą interesą įvertinti nusiskundimuose ar kitokiuose pranešimuose pateiktą informaciją ir ja remiantis imtis pagrįstų veiksmų.

AB „Volfas Engelman“ tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojo pareigas asmens duomenis, kurie pateikiami kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) ar motyvaciniuose laiškuose, ir kurie:
• tvarkomi AB „Volfas Engelman“ vidaus administravimo ir kandidatūros į bendrovės turimas darbo vietas įvertinimo tikslu;
• šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjekto sutikimu, 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina, siekiant kandidato prašymu įvertinti kandidatūrą prieš sudarant su juo darbo sutartį (jeigu tokia būtų sudaroma);
• bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo dienos, ar iki sutikimo juos tvarkyti atšaukimo (jeigu kandidatas atšaukia savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis anksčiau šio termino);
• šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant bendrovei įvertinti kandidatūrą bei atitikimą turimai darbo vietai, todėl nepateikus šių duomenų, bendrovė neturėtų galimybės įvertinti kandidatūros ir pasiūlyti darbo vietos;
• duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų, nurodytų pateiktame gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške tvarkymo, ir tokiu atveju bendrovė nebetvarkys tokių asmens duomenų, nebent juos bus reikalinga tvarkyti kitais pagrindais nei sutikimas, tačiau dėl sutikimo atšaukimo bendrovei nebesaugant gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške pateiktos informacijos, bendrovė neturės galimybės įsitikinti kandidatūros tinkamumu ir pasiūlyti turimų laisvų darbo vietų.

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko AB „Volfas Engelman“, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo, bei atvykę bendrovės buveinės adresu ir patvirtinę savo asmens tapatybę, arba el. paštu duomenuapsauga@volfasengelman.lt, tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis:
• reikalauti ištaisyti tvarkomus jų asmens duomenis, jeigu jų asmens duomenys yra netikslūs;
• reikalauti ištrinti jų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;
• reikalauti pateikti jiems (perkelti) jų asmens duomenis, jeigu asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, duomenų subjektai turi teisę reikalauti, kad jų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma;
• susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
• tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto bendrovės intereso, duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

AB „Volfas Engelman“ tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

Karjeros galimybės

Kalėdinis Vynas

Riboto leidimo
Kalėdinis Vynas

Nefiltruota

Smetoniška „Nefiltruota“ gira
Nefiltruota

Kolekciniai rinkiniai

Kolekcinis rinkinys „ALAUS LAIŠKAI“
Kolekciniai rinkiniai

NEIPA

Volfas Engelman ALAUS LAIŠKAI
NEIPA

AURA

Natūralus mineralinis vanduo Aura iš gamtos gelmių.
AURA

AURA

Natūralus mineralinis vanduo Aura iš gamtos gelmių.
AURA

Milkshake mango pale ale

Volfas Engelman ALAUS LAIŠKAI
Milkshake mango pale ale

Raspberry Porter

Volfas Engelman ALAUS LAIŠKAI
Raspberry Porter

666

HORN DISEL
666

HOPPY LAGER

Volfas Engelman ALAUS LAIŠKAI
HOPPY LAGER

Baltic Porteris

Pasaulio skoniai
Baltic Porteris

PURE SPIRIT HARD SELTZER

MĖLYNIŲ SKONIO
PURE SPIRIT HARD SELTZER

PURE SPIRIT HARD SELTZER

Obuolių ir kivi skonio
PURE SPIRIT HARD SELTZER

AVIEČIŲ SKONIO

Fassbrause – Gaivinantis, bet ne alus
AVIEČIŲ SKONIO

PURE SPIRIT HARD SELTZER

CITRINA IR LAIMAS
PURE SPIRIT HARD SELTZER

MANGŲ – APELSINŲ

AURA SMUUTI
MANGŲ – APELSINŲ

LIMPA CITRININIS

LIMONADAS
LIMPA CITRININIS

Gazuotas gaivusis obuolių ir aviečių sulčių gėrimas

Das Schorle „Obuolių ir aviečių“
Gazuotas gaivusis obuolių ir aviečių sulčių gėrimas

Istorinis Nefiltruotas

Volfas Engelman
Istorinis Nefiltruotas

Gazuotas gaivusis obuolių sulčių gėrimas

Das Schorle „Obuolių“
Gazuotas gaivusis obuolių sulčių gėrimas

Šviesusis

1410
Šviesusis

Rinktinis

Volfas Engelman
Rinktinis

Premium

HORN
Premium

Mūsų laikų etiketas!

Mūsų laikų etiketas!

Pranešimas

Pranešimas

LIMPA AGRASTŲ

LIMONADAS
LIMPA AGRASTŲ

PRANEŠIMAS

Informuojame

DYNAMI:T VITAMIN

DYNAMI:T UNLIMITED
DYNAMI:T VITAMIN

Blanc

Volfas Engelman
Blanc

BOOST

VITAMINERAL PERFORMANCE
BOOST

ROOTBEER

SALYKLINIS GĖRIMAS
ROOTBEER

ABRIKOSŲ, BANANŲ, KRIAUŠIŲ

AURA SMUUTI
ABRIKOSŲ, BANANŲ, KRIAUŠIŲ

KRIAUŠIŲ – BANANŲ – VYNUOGIŲ

AURA SMUUTI
KRIAUŠIŲ – BANANŲ – VYNUOGIŲ

LIMPA RABARBARŲ

IR SODO UOGŲ
LIMPA RABARBARŲ

BALTA PINTA

VOLFAS ENGELMAN
BALTA PINTA

Imperial porteris

Volfas Engelman
Imperial porteris

LIMPA TRADICINIS

LIMONDAS
LIMPA TRADICINIS

DYNAMI:T FRAPPE

Ice coffee with milk
DYNAMI:T FRAPPE

UNIQA

Still mineral water
UNIQA

UNIQA

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo
UNIQA

UNIQA

GAZUOTAS NATŪRALUS MINERALINIS VANDUO
UNIQA

Bravoro pinta

Volfas Engelman
Bravoro pinta

Kartu su Jurgiu Didžiuliu atidaryta vasaros terasa

Kartu su Jurgiu Didžiuliu atidaryta vasaros terasa

PILZENO

VOLFAS ENGELMAN
PILZENO

Jubiliejinis

Volfas Engelman
Jubiliejinis

Delikatus mili

Volfas Engelman
Delikatus mili

GALAXY TAMSUSIS ELIS

Bohemijos tamsusis

Volfas Engelman
Bohemijos tamsusis

Safari

G:N
Safari

Obuolių skonio

Sherwood
Obuolių skonio

IŠ STOKHOLMO

ALAUS LAIŠKAI
IŠ STOKHOLMO

AB „Volfas Engelman“ įgyvendina darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą

AB „Volfas Engelman“ įgyvendina darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą

Nealkoholinis kriaušių skonio

FIZZ
Nealkoholinis kriaušių skonio

„Volfas Engelman Studija“ atidarė lauko terasą kartu su „Saulės Kliošu“

„Volfas Engelman Studija“ atidarė lauko terasą kartu su „Saulės Kliošu“

HOP SCHNAPPS

VOLFAS ENGELMAN
HOP SCHNAPPS

TRADICINĖ GIRA

Smetoniška
TRADICINĖ GIRA

BCAA

VITAMINERAL PERFORMANCE
BCAA

WELLNESS

VITAMINERAL PERFORMANCE
WELLNESS

PERSIKŲ SKONIO

Fassbrause - aludarių bet ne alus
PERSIKŲ SKONIO

CITRINŲ SKONIO

Fassbrause - aludarių bet ne alus
CITRINŲ SKONIO

Volfas Engelman švenčia 165 metų jubiliejų

Volfas Engelman švenčia 165 metų jubiliejų

TRADICIŠKAS

VOLFAS ENGELMAN
TRADICIŠKAS

Gėrimų kupažistas (-ė)

Orange Spritz

Le Coq
Orange Spritz

Galaxy šviesusis

VOLFAS ENGELMAN
Galaxy šviesusis

KING SIZE

DYNAMI:T LIMITED EDITION
KING SIZE

Kauno Technologijų Universiteto studentams atsiveria išskirtinės galimybės

Kauno Technologijų Universiteto studentams atsiveria išskirtinės galimybės

GALAXY AMBERIS

VOLFAS ENGELMAN
GALAXY AMBERIS

GALAXY TAMSUSIS ELIS

VOLFAS ENGELMAN
GALAXY TAMSUSIS ELIS

TAMSIOJI GIRA

Smetoniška
TAMSIOJI GIRA

Nonalcoholic

Volfas Engelman
Nonalcoholic

GREIPFRUTŲ RADLERIS

Volfas Engelman
GREIPFRUTŲ RADLERIS

Mojito

Le Coq
Mojito

Vitality

Vitamineral Performance
Vitality

Power

Vitamineral Performance
Power

Kriaušių skonio

Sherwood
Kriaušių skonio

Pina Colada

Le Coq
Pina Colada

Kriaušių skonio

Sakmė
Kriaušių skonio

Tamsusis elis

1410
Tamsusis elis

Ekstra

FORTAS
Ekstra

Tamsusis

FORTAS
Tamsusis

tradicinis

FORTAS
tradicinis

STIPRUSIS

FORTAS
STIPRUSIS

Volfas Engelman Lietuvos pulo čempionatas

Volfas Engelman Lietuvos pulo čempionatas

Citrinų skonio

Kane's
Citrinų skonio

Miško uogų skonio

Sakmė
Miško uogų skonio

DYNAMI:T

Dynami:t original
DYNAMI:T

Blue Lagoon

Le Coq
Blue Lagoon

Margarita Watermelon

Le Coq
Margarita Watermelon

Braškių skonio

Fizz
Braškių skonio

Mėlynių skonio

Fizz
Mėlynių skonio

Granatų skonio

Sherwood
Granatų skonio

Persikų nektaras

Aura
Persikų nektaras

Ananasų nektaras

Aura
Ananasų  nektaras

Multivitaminų nektaras

Aura
Multivitaminų nektaras

Pomidorų sultys

Aura
Pomidorų sultys

Apelsinų sultys

Aura
Apelsinų sultys

Naujas limonadas padės užpildyti vaikų svajones

Naujas limonadas padės užpildyti vaikų svajones

„VOLFAS ENGELMAN Bavarų“ – tikras vokiškas pilsneris

„VOLFAS ENGELMAN Bavarų“ – tikras vokiškas pilsneris

Knygos

Braškių skonio

Sakmė
Braškių skonio

Kolos skonio

Kane's
Kolos skonio

MANGŲ RADLERIS

VOLFAS ENGELMAN
MANGŲ RADLERIS

Safari Watermelon taste

G:N
Safari Watermelon taste

Imperial gira

Volfas Engelman
Imperial gira

Amberis

1410
Amberis

nefiltruotas

1410
nefiltruotas

Persikų Radleris

Volfas Engelman
Persikų Radleris

Horn Disel

Horn disel
Horn Disel

APELSINŲ RADLERIS

Volfas Engelman
APELSINŲ RADLERIS

Strong

Horn disel
Strong

Tradicinis

Horn disel
Tradicinis

BRANDINTAS ĄŽUOLU

VOLFAS ENGELMAN
BRANDINTAS ĄŽUOLU

Ipa

PASAULIO SKONIAI
Ipa

Vyšnių KRIEK

PASAULIO SKONIAI
Vyšnių KRIEK

Nealkoholinis

Volfas Engelman
Nealkoholinis

Vitamin Energy

Dynami:t
Vitamin Energy

BLANCHE – KVIETINIS NEALKOHOLINIS

Volfas Engelman
BLANCHE – KVIETINIS NEALKOHOLINIS

Kriaušių skonio

Fizz
Kriaušių skonio

Mango skonio

Sherwood
Mango skonio

Nealkoholinis KRIEK

Volfas Engelman
Nealkoholinis KRIEK

Tamsusis Nealkoholinis

VOLFAS ENGELMAN
Tamsusis Nealkoholinis